ZO ! Trainingen ®

Training, coaching, consultancy & ZO ! veel meer

Inventarisatie

  verzorgt trainingen en personal coaching sessies op maat, zowel in de Nederlandse als Engelse taal, exclusief voor uw medewerker(s) en organisatie.

Graag bespreken wij vooraf met u en/of de deelnemer(s) welke ontwikkelingsbehoeften er zijn. Na de benodigde informatie-uitwisseling, ontwikkelen wij de training- of personal coaching sessie(s) op maat. Hierbij houden wij uiteraard rekening met functie, niveau, competenties/persoonlijke kenmerken, vaardigheden, bedrijfscultuur en doel.

Mochten de ontwikkelingsbehoeften nog niet geheel duidelijk zijn, dan kunnen wij u ondersteunen met bijvoorbeeld een behoefte analyse of assessment (zie overige diensten).

Uitvoering

Een ontwikkelingssessie kan per dagdeel uitgevoerd worden van maandag tot en met zaterdag tussen 8:00 en 22:00 uur.

ZO ! Trainingen beschikt over een trainingslocatie incl. parkeergelegenheid, waar kosteloos gebruik van kan worden gemaakt.

Aangezien het belangrijk is dat ook individuele ontwikkelingsbehoeften behandeld worden, men voldoende persoonlijke aandacht krijgt en een maximaal rendement wordt behaald, adviseren we veelal een groepsgrootte van max. 6-8 personen. Een grotere groep trainen/coachen, vanwege teambuilding of het-leren-van-elkaar effect, is uiteraard mogelijk. Alles is bespreekbaar!

Wij hanteren een aantrekkelijk en transparant persoonstarief, ongeacht het aantal deelnemers, niveau, workshops, materialen/apparatuur of maatwerk- en voorbereidingsduur.

Evaluatie

Het is uiterst belangrijk dat deelnemers het geleerde in de praktijk brengen! Door middel van praktijksimulaties, workshops, testen, praktijkopdrachten, praktijk evaluatie en/of een follow-up traject, kunnen wij samen de implementatie waarborgen.

Naar aanleiding van iedere ontwikkelingssessie vindt een kwalitatieve en kwantitatieve deelnemersevaluatie plaats. De beoordelingscijfers, individuele leerpunten, aandachtspunten, overige opmerkingen en follow-up mogelijkheden worden teruggekoppeld.

Deze informatie kan worden opgenomen in een POP en/of een leidinggevende kan hiermee tevens de medewerker verder begeleiden, coachen en het rendement bewaken.

ZO ! werken wij graag met enthousiasme en passie mee aan de ontwikkeling van mens en organisatie!